Hesabatlılıq barədə


Azərbaycan Respublikasında təbii ehtiyatların istismarı ilə əlaqədar dövlətin bütün daxilolmaları və Azərbaycan Respublikasının hasilat sənayesində fəaliyyət göstərən yerli və xarici şirkətlərin dövlətə ödənişləri barədə hesabatların hasilat sənayesində şəffaflıq və hesabatlılıq üzrə beynəlxalq standartlara uyğun təqdim olunması forması və müddətləri Hasilat Sənayesində Şaffaflıq üzrə Komissiya tərəfindən müəyyən edilir. HSŞ üzrə hesabatlılıq aşağıdakı mərhələlər üzrə həyata keçirilir:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

HSŞ Hesabatının əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi

1. Hasilat Sənayesində Şəffaflıq (HSŞ) Hesabatının əhatə dairəsinin müəyyən edilməsi

HSŞ hesabatını hazırlayacaq Müstəqil Auditorun seçimi

2.  HSŞ hesabatını hazırlayacaq Müstəqil Auditorun seçimi

Hasilat şirkətlərindən və hökumət qurumlarından fərdi hesabatların toplanması

3. Hasilat şirkətlərindən və hökumət qurumlarından fərdi hesabatların toplanması

Fərdi hesabatların tutuşdurulması, fərqlərin müəyyən edilməsi və izahı. Ölkənin hasilat sənayesinə dair ümumi məlumatların toplanması

4. Fərdi hesabatların tutuşdurulması, fərqlərin müəyyən edilməsi və izahı. Ölkənin hasilat sənayesinə dair ümumi məlumatların toplanması

Layihə HSŞ hesabatının təqdimatı

5. Layihə HSŞ hesabatının təqdimatı

Komissiya da daxil olmaqla bütün tərəfələrdən şərhlərin toplanması və layihə HSŞ hesabatının təkmilləşdirilməsində nəzərə alınması

6. Komissiya da daxil olmaqla bütün tərəfələrdən şərhlərin toplanması və layihə HSŞ hesabatının təkmilləşdirilməsində nəzərə alınması

Yekun HSŞ hesabatının təqdimatı

7. Yekun HSŞ hesabatının təqdimatı

Vətəndaş cəmiyyəti və digər tərəflərdən yekun HSŞ hesabatına dair rəsmi rəylərin hazırlanması

8. Vətəndaş cəmiyyəti və digər tərəflərdən yekun HSŞ hesabatına dair rəsmi rəylərin hazırlanması

Ümumiləşdirilmiş HSŞ hesabatının müasir dizaynda hazırlanması, çapı və geniş kütlələrə çatdırılması

9. Ümumiləşdirilmiş HSŞ hesabatının müasir dizaynda hazırlanması, çapı və geniş kütlələrə çatdırılması

Paylaş:

Hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 5 aprel tarixli 1315 nömrəli Fərmanına əsasən Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiya yaradılmışdır. Komissiya beynəlxalq prinsiplər əsasında ölkənin hasilat sənayesində şəffaflıq və hesabatlılıq standartlarının tətbiqini həyata keçirir və hasilat şirkətləri, vətəndaş cəmiyyəti, ekspertlər və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.

Copyright © 2021