HPB Sazişləri

ABŞERON YARIMADASI ƏTRAFINDA DAYAZSULU SAHƏ (MƏNBƏ: WWW.BP.COM)

Yüklə  Baxış  

AZƏRİ, ÇIRAQ YATAQLARININ VƏ GÜNƏŞLİ YATAĞININ DƏRİNLİKDƏ YERLƏŞƏN HİSSƏSİ (YENİLƏNMİŞ HİSSƏ) (MƏNBƏ: WWW.BP.COM)

Yüklə  Baxış  

D230 PERSPEKTİV KƏŞFİYYAT BLOKU (MƏNBƏ: WWW.BP.COM)

Yüklə  Baxış  

KÜROVDAĞ NEFT YATAĞININ DAXİL OLDUĞU BLOK

Yüklə  Baxış  

ABŞERON DƏNİZ BLOKU

Yüklə  Baxış  

MURADXANLI, CƏFƏRLİ VƏ ZƏRDAB NEFT YATAQLARININ DAXİL OLDUĞU BLOK

Yüklə  Baxış  

ƏŞRƏFİ – DAN ULDUZU – AYPARA SAHƏSİ

Yüklə  Baxış  

Zığ və Hövsan neft yataqlаrının daxil оlduğu blok

Yüklə  Baxış  

Gədəbəy, Qoşa, Ordubad qrupu, Söyüdlü, Qızılbulaq və Vejnəli perspektiv qızıl filiz yataqları

Yüklə  Baxış  

Cənub-Qərbi Qobustanın 3 bloku

Yüklə  Baxış  

Şah Dəniz Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi

Yüklə  Baxış  

Şəfəq-Asiman perspektiv strukturu

Yüklə  Baxış  

Azəri, Çıraq yataqları və Günəşli yatağının dərin sulu hissəsi

Yüklə  Baxış  

Hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 5 aprel tarixli 1315 nömrəli Fərmanına əsasən Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiya yaradılmışdır. Komissiya beynəlxalq prinsiplər əsasında ölkənin hasilat sənayesində şəffaflıq və hesabatlılıq standartlarının tətbiqini həyata keçirir və hasilat şirkətləri, vətəndaş cəmiyyəti, ekspertlər və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.

Copyright © 2021