Benefisiar sahiblik

Benefisiar Sahibliyin yol xəritəsi Yüklə  Baxış 
Azərbaycan Respublikasının mədən sənayesində benefisiar sahibliyin açıqlanması üzrə olan bu yol xəritəsi  Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün tövsiyələrinə uyğun hazırlanmışdır.
Sual-Cavab Cədvəli Yüklə  Baxış 
28 iyun 2018-ci il tarixli Azərbaycanda Hasilat Sənayesində Benefisiar Sahiblik Məlumatlarının Açıqlanmasına Dair Yol Xəritəsinin Tətbiqinə Dəstək üçün Sual-Cavab Cədvəli
Məsləhətləşmə sənədi Yüklə  Baxış 
Məsləhətçilər tərəfindən benefisiar sahibliyin tərifinə dair “Məsləhətləşmə sənədi” hazırlanmışdır
Azərbaycan Respublikasının Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiyasının sədrinin məktubu Yüklə  Baxış 
Məsləhətləşmə sənədi Azərbaycan Respublikasının Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiyasının sədrinin məktubu ilə müşayiət olunur
Sorğu Anketi Yüklə  Baxış 
Benefisiar sahibliyin tərifi layihəsi barədə Sorğu Anketi
İlkin Hesabat Yüklə  Baxış 
20 avqust 2018-ci il tarixində BDO Azərbaycan və Michael Barron Consulting şirkətləri tərəfindən Azərbaycanda Hasilat Sənayesində Benefisiar sahiblik məlumatlarının açıqlanmasına dair Yol Xəritəsinin tətbiqinə dəstəyi üzrə İlkin Hesabat  hazırlanmışdır
“Benefisiar sahiblik məlumatlarının açıqlanması sistemləri barədə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə” adlı ikinci hesabat Yüklə  Baxış 
2 oktyabr 2018-ci il tarixində BDO Azərbaycan və Michael Barron Consulting şirkətləri tərəfindən  “Benefisiar sahiblik məlumatlarının açıqlanması sistemləri barədə qabaqcıl beynəlxalq təcrübə” adlı ikinci hesabat hazırlanmışdır
“Benefisiar Sahiblik Tərifinin Layihəsi” adlı üçüncü hesabat Yüklə  Baxış 
Məsləhətçilər tərəfindən 28 noyabr 2018-ci il tarixində layihə üzrə “Benefisiar Sahiblik Tərifinin Layihəsi” adlı üçüncü hesabat təqdim edilmişdir
Benefisiar Sahiblik Tərifi Layihəsi barədə Məsəhətləşmə adlı dördüncü hesabat Yüklə  Baxış 
Məsləhətçilər tərəfindən 3 iyun 2019-cu il tarixində layihə üzrə Benefisiar Sahiblik Tərifi Layihəsi barədə Məsəhətləşmə  adlı 4 saylı hesabat təqdim edilmişdir
Açıq Benefisiar Sahiblik Reyestrinin Təsis və İdarə Edilməsinə dair Mexanizmlərin Layihəsi adlı beşinci hesabat Yüklə  Baxış 
Məsləhətçilər tərəfindən 31 iyul 2019-cu il tarixində layihə üzrə Açıq Benefisiar Sahiblik Reyestrinin Təsis və İdarə Edilməsi üçün Mexanizmlərin Layihəsi adlı 5 saylı hesabat təqdim edilmişdir

Hasilat sənayesində şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 5 aprel tarixli 1315 nömrəli Fərmanına əsasən Hasilat Sənayesində Şəffaflıq üzrə Komissiya yaradılmışdır. Komissiya beynəlxalq prinsiplər əsasında ölkənin hasilat sənayesində şəffaflıq və hesabatlılıq standartlarının tətbiqini həyata keçirir və hasilat şirkətləri, vətəndaş cəmiyyəti, ekspertlər və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq edir.

Copyright © 2022